Ochrona danych osobowych naszych Klientów to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy. Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest Kocot Kids Magdalena Kocot z siedzibą w Opolu ,ul Bolesława Chrobrego 17 Opole 45-580.

W każdej chwili mogą Państwo się skontaktować z naszymi pracownikami  w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mail: biuro@kocotkids.com,  pod numerem telefonu +48 793330475 lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Bolesława Chrobrego 17, 45-580 Opole.

Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ureguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić informacje naszych Klientów. Dzięki RODO mają Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

W jakich celach będą przetwarzane moje dane osobowe?

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

b) w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO;

c) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,

d) w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?

Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.