Komputer i internet mogą być dla dzieci jednym ze źródeł wiedzy i rozrywki. Animacje, filmy, nauka języków obcych, piosenki, gry, platformy edukacyjne... zdecydowanie jest w czym wybierać. Zdarza się jednak, że dziecko spędza przed ekranem bardzo dużo czasu, tracąc równocześnie zainteresowanie innymi formami nauki i rozrywki, zaniedbując kontakty rodzinne oraz towarzyskie, unikając spędzania czasu na dworze. Uzależnienie od komputera dotyczy bowiem nie tylko osób dorosłych. Warto dowiedzieć się, jak może ono przebiegać u dzieci oraz poznać skuteczne sposoby przeciwdziałania mu.

Po czym poznać, że dziecko jest uzależnione od komputera?

Objawy uzależnienia od komputera i internetu mogą być różnorodne. Niektóre z nich są dość niespecyficzne, potrafią bowiem pojawić się w przypadku różnorodnych problemów i kłopotów dziecka. Należą do nich drażliwość, apatyczność, pogorszenie zdolności koncentracji, kłopoty szkolne. Uzależnienie dziecka od internetu można podejrzewać wówczas, gdy z którymś z wyżej wymienionych problemów skorelowane są symptomy nierozłącznie związane z wirtualną rzeczywistością. Dziecko ustawicznie spędza czas przy komputerze, przedkłada możliwość korzystania z sieci nad towarzystwo rówieśników, zaniedbuje inne sfery życia, czasem także higienę. Uzależnienie od komputera i internetu powoduje również charakterystyczny niepokój oraz rozdrażnienie w sytuacjach, w których dziecko nie może włączyć się w wirtualną rzeczywistość. Sprawia ona wrażenie najważniejszej, odsuwając inne obszary życia na dalszy plan.

Czas spędzany przed komputerem

Komputer i internet otwierają przed nami bardzo wiele możliwości. Pamiętając o tym, nie decydujmy się na próby zupełnego odizolowania dziecka od wirtualnej rzeczywistości. Takie postępowanie jest słuszne wyłącznie wobec najmłodszych, tj. dzieci, które nie ukończyły jeszcze trzeciego roku życia. W przypadku starszych warto umożliwić im korzystanie z sieci, kierując się sugerowanymi przez specjalistów limitami czasu. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą zatem korzystać z komputera około 20 minut dziennie, a uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej od 30 do 40 minut. Czas, który spędzają przed komputerami młodsi nastolatkowie, nie powinien przekraczać godziny, wydłuża się on do 90 minut dla młodzieży do szesnastego roku życia. Podany czas może być wydłużony, zwłaszcza gdy dzieci korzystają z komputera i internetu w celach edukacyjnych. Nie należy jednak znacząco przekraczać limitów, gdyż może to skutkować pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka, w tym problemami ze wzrokiem.

Sposoby przeciwdziałania uzależnieniu od komputera

Stara zasada głosi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Sprawdza się ona także w sytuacji uzależnienia  od wirtualnej rzeczywistości. Rodzice nie mogą pozostawiać korzystającego z komputera dziecka bez opieki. Chodzi zarówno o czas, jaki dziecko spędza przed komputerem, jak i (zwłaszcza w przypadku młodszych) o treści, z którymi może się zetknąć. Już młodsze dzieci powinny zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie wiążą się z korzystaniem z internetu. Z drugiej strony warto uświadamiać dzieciom, jakie możliwości przynosi komputer i uczyć  umiejętnego korzystania z nich. Czasem przydają się także różnego rodzaju blokady i filtry, które uniemożliwiają dzieciom korzystanie ze stron z niedozwolonymi dla nich treściami. Jeżeli sytuacja jest wyjątkowo trudna, a dziecko nie chce przyjąć podawanych mu przez rodziców argumentów i unika rozmów, warto zgłosić się do poradni leczenia uzależnień. Specjaliści mogą wówczas pomóc w rozwiązaniu tego niełatwego, choć coraz bardziej powszechnego, problemu.

Jak w przypadku każdego problemu czy trudności wychowawczych kluczowe pozostaje otwarcie na dziecko, jego zachowanie i reakcje. Chcąc pomóc, należy powstrzymać się od oceniania i krytyki, a skupić na skutecznym poszukiwaniu rozwiązań.

Komentarze (1)

  • Asia

    Bardzo dobry artykuł! U mnie chyba występuje ten problem, a teraz tylko upewniłam się w swoim przekonaniu.

Nowy komentarz