UE

Kocot Kids Magdalena Kocot realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup i wdrożenie technologii informacyjno–komunikacyjnych w firmie Kocot Kids Magdalena Kocot z Opola”

RPOP.02.01.02-16-0025/18

Celem projektu jest wsparcie technologii informacyjno – komunikacyjnych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, które wypływają z potrzeby optymalizacji i automatyzacji wszystkich procesów zachodzących w firmie produkcyjnej, którą jest Kocot Kids Magdalena Kocot. Wnioskodawca zamierza wdrożyć system informatyczny wspomagający zbieranie danych na temat procesów zachodzących w firmie oraz sprawniejsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji.

 

Realizacja projektu pozwoli wprowadzić istotne zmiany w działalności firmy i zautomatyzuje procesy biznesowe. Ponadto realizacja projektu wpłynie na wprowadzenie zmian w następujących obszarach funkcjonalnych działalności przedsiębiorstwa: 1. Marketing i sprzedaż 2. Produkcja i gospodarka materiałowa 3. Księgowość i finanse 4. Zasoby ludzkie. Dzięki realizacji projektu zostaną zaspokojone wszystkie potrzeby Wnioskodawcy, co przełoży się na wyniki sprzedaży, zmniejszenie kosztów obsługi zleceń, sprawniejszą obsługę klientów, a przez to na zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

 

Wartość projektu: 423 029,78

Wkład Funduszy Europejskich: 240 748,65

Opolskie dla rodziny